Wolontariat

W szkole działa Szkolny Zespół Wolontariatu (SZW). Opiekunami SZW są panie: Jolanta Szklanny oraz Radosława Langer-Skorupa. W działania wolontariatu włączają się również inni nauczyciele, w tym opiekunowie Samorządów Uczniowskich.

W naszej szkole staramy się rozwijać i propagować wśród uczniów postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby społeczne, potrzeby naszego lokalnego środowiska. Przygotowujemy uczniów do podejmowania pracy wolontariusza poprzez  działania na rzecz potrzebujących pomocy. Wspieramy ciekawe inicjatywy i działania edukacyjne. Propagujemy ideę systemu pedagogiki Korczakowskiej, w której dzieci starsze pomagają młodszym. Wolontariat daje możliwość wykazania się w wielu dziadzinach, dzięki niemu możemy odczuwać dumę z własnych czynów i kształtować samoświadomość.

Szkolny Zespół Wolontariatu to zespół składający się z nauczycieli i uczniów, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym Pszczyny, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne za zgodą Dyrekcji szkoły.

W działaniach wolontariackich mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich klas naszej szkoły. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.  Działalność zespołu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. Członek zespołu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu i być przykładem dla innych.

Pobierz:


Działania w roku szkolnym 2020/2021:


Działania w roku szkolnym 2019/2020: