Wolontariat

W szkole działa Szkolne Koło Wolontariatu (SKW). Opiekunami SKW w roku szkolnym 2019/2020 są panie: Jolanta Szklanny oraz Radosława Langer-Skorupa.

W naszej szkole staramy się rozwijać i propagować wśród uczniów postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby społeczne, potrzeby naszego lokalnego środowiska. Przygotowujemy uczniów do podejmowania pracy wolontariusza poprzez  działania na rzecz potrzebujących pomocy. Wspieramy ciekawe inicjatywy i działania edukacyjne. Propagujemy ideę systemu pedagogiki Korczakowskiej, w której dzieci starsze pomagają młodszym. 

 PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO ZESPOŁU WOLONTARIATU → czytaj     

 

roku szkolny 2019/2020:

Z kolędą w Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie → czytaj

Kolędowanie w Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie 20 grudnia 2019 r.→ czytaj