Informacje dla rodziców

"UŚMIECH SZKOŁY DLA RODZICÓW" gazetka nr 1  2019/2020

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

więcej w zakładce "ogłoszenia"

NA BIEŻĄCO:

           Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej

           Program Wychowawczo-Profilaktyczny Branżowej Szkoły I Stopnia

           Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

  • Zmiany w Statutach Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół od 24.09.2019 r.

           zmiany Statucie Zespołu Szkół

           zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej nr 23

           zmiany w Statucie Szkoły Przysposabiającej do Pracy

           zmiany w Statucie Branżowej Szkoły I Stopnia

Prosimy o zapoznanie się z informacjami w zakresie opieki stomatologicznej nad uczniami i wypełnienie druku. Po otrzymaniu informacji o liczbie zainteresowanych będzie poszukiwany gabinet, który zrealizuje ustalone potrzeby w zakresie opieki stomatologicznej.


2018/2019:

więcej w zakładce "ogłoszenia"

UBEZPIECZENIE

DRUKI

PODANIA O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

        więcej w zakładce "szkoła  - rekrutacja"

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019