Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe

1 - 14 lutego 2021 r.

aneks: w związku z Rozporządzeniem MEN w czasie epidemii Covid -19 ferie odbywać będą się w dniach

2 -17 stycznia 2021r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 -6 kwietnia 2021 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

Ferie letnie

28 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

12 i 13 listopada 2021 r. 

4 i 5 stycznia 2021 r.

4 i 18 czerwca 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty

25, 26,27 maja 2021r.

Termin dodatkowy: 16, 17,18 czerwca 2021 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Część pisemna 22 czerwca 2021 r.

Część praktyczna między 23 czerwca – 8 lipca 2021 r.

Klasyfikacyjne posiedzenia

Rady Pedagogicznej

19 stycznia 2021r

aneks: w związku z Rozporządzeniem MEN zmieniającym termin ferii zimowych w czasie epidemii Covid-19 klasyfikacja została przesunięta na dzień 9 lutego 2021r.

15 czerwca 2021r.

 

Harmonogram wydarzeń szkolnych 2020/2021

zobacz