Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

2 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe

13 - 26 stycznia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 – 14 kwietnia 2020 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 2 i 3 stycznia 2020 r.

12 i 19 czerwca 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty

21, 22,23 kwietnia 2020r.

Termin dodatkowy: 1,2,3 czerwca 2020 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Część pisemna 23 czerwca 2020 r.

Część praktyczna między 27 czerwca – 9 lipca 2020 r.

Klasyfikacyjne posiedzenia

Rady Pedagogicznej

9 stycznia 2020r

16 czerwca 2020r.

Aneks do kalendarza roku szkolnego:

W wyniku czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych zmianie uległy terminy egzaminu ósmoklasisty. Egzamin odbywać się będzie w dnia 16 - 18 czerwca 2020 r., termin dodatkowy odbędzie się w dniach 7 - 9 lipca 2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu → kliknij

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej przeniesiono na dzień 15 czerwca 2020 r.

  

rok szkolny 2018/2019