Informator

ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ:

POWIAT PSZCZYŃSKI

Starostwo Powiatowe
ul. 3 Maja 10
43-200 Pszczyna
tel: 32 449 23 00

ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR PEDAGOGICZNY:

ŚLĄSKI KURATOR OŚWIATY

Delegatura Kuratorium Oświaty w Bielsku Białej
ul. Piastowska 44
43-300 Bielsko-Biała
tel: 33 812 26 45;  33 822 04 23;  33 822 87 58

DYREKTOR SZKOŁY:

mgr GRZEGORZ KUCZERA

WICEDYREKTORZY:

mgr ROMANA BARON               mgr BEATA CIESZEWSKA


                                            ORGANIZACJA PRACY                                               

SEKRETARIAT SZKOŁY

sekretarz: Halina Michalewicz

kierownik gospodarczy: Jolanta Konieczny

główna księgowa: Małgorzata Pietraszczyk

poniedziałek – piątek

7.00 – 15.00

tel. 32 210 03 40

ŚWIETLICA

mgr Mirosława Gad

mgr Radosława Langer-Skorupa

mgr Tomasz Lach

poniedziałek - czwartek

7.00 – 15.15

piątek

7.00 – 14.15

STOŁÓWKA I KUCHNNIA

intendent: Anna Kościelny

wydawanie posiłków

11.15 - 11.30 gr.1 oraz 12.15 - 12.30 gr.2

11.30 - 12.15 OBIAD DLA KLAS AU

PEDAGOG:

mgr Aleksandra Kowalska

mgr Monika Piontek

poniedziałek - czwartek

8.00 – 15.00 wg planu zajęć

piątek

8.00 – 12.00 wg planu zajęć

plan zajęć: http://www.zs3s.pna.pl/dla-rodzicow/porady-dla-rodzicow.html

tel. 516 824 817

PSYCHOLOG

mgr Elżbieta Kokoszka

mgr Kinga Banasik-Kędzior

poniedziałek - czwartek

8.00 – 15.00 wg planu zajęć

piątek

8.00 – 14.00 wg planu zajęć

plan zajęć: http://www.zs3s.pna.pl/dla-rodzicow/porady-dla-rodzicow.html

tel. 516 824 817

BIBLOTEKA SZKOLNA

mgr Monika Szczygieł

poniedziałek – piątek

wg planu zajęć

GABINET MEDYCYNY SZKOLNEJ

pielęgniarka: Beata Gierga

higienistki:Anna Krzysztofiak, Maryna Mokrzecka

poniedziałek - czwartek

7.25 – 15.00

piątek

7.00 - 14.35

 

                                           ROZKŁAD DNIA:                                          

NR LEKCJI

CZAS TRWANIA LEKCJI

PRZERWA

0

7.10 – 7.55

7.55 – 8.00

1

8.00 – 8.45

8.45 – 8.50

2

8.50 – 9.35

9.35 – 9.40

3

9.40 – 10.25

10.25 – 10.30

4

10.30 – 11.15

11.15 – 11.30  OBIAD KLASY MŁODSZE

5

11.30 – 12.15

12.15 – 12.30  OBIAD KLASY STARSZE

6

12.30 – 13.15

13.15 – 13.20

7

13.20 – 14.05

14.05 – 14.10

8

14.10 – 14.55

14.55 - 15.10

 

                                          OFERTA PLACÓWKI                                        

Szkoła zapewnia:

 • wykwalifikowaną kadrę nauczycielską;
 • realizację podstawy programowej;
 • zajęcia rewalidacyjne i z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym: logopedię, gimnastykę korekcyjną,  biofeedback, trening słuchowy metodą Tomatisa, terapię metodą Warnkego, muzykoterapię, zajęcia integracji sensomotorycznej, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne i inne, zgodnie z zaleceniami orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • naukę języka angielskiego;
 • stałą opiekę pedagoga i psychologa;
 • opiekę świetlicy;
 • codzienną opiekę pielęgniarki i higienistki szkolnej;
 • domową kuchnię i możliwość wykupienia obiadów dla ucznia;
 • dowóz dzieci do i ze szkoły;
 • ofertę zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia ucznia (zajęcia sportowe, komputerowe, plastyczne, muzyczne i inne);
 • stanowiska do prowadzenia zajęć przy użyciu komputera;
 • dostęp do Internetu - sieć OSE.

Szkoła posiada:

 • pracownię komputerową z Internetem;
 • pracownie tematyczne, część z monitorami interaktywnymi;
 • pracownie gospodarstwa domowego i pracownię gastronomiczną;
 • bibliotekę szkolną z salą komputerową;
 • salę gimnastyczną i siłownię;
 • siłownię wewnętrzną i zewnętrzną;
 • 2 sale do zajęć gimnastyki korekcyjnej i zajęć SI;
 • salę poznawania świata i salę muzykoterapii;
 • świetlicę ze stołówką;
 • gabinety terapii: EEG Biofeedback, logopedyczne, pedagogiczne;
 • wyposażone w komputery sale lekcyjne.
 • plac zabaw i siłownię zewnętrzną;

Dodatkowo:

 • W ramach zajęć w-f oferujemy lekcje pływania na pobliskich pływalniach;
 • Stosujemy wiele nowoczesnych, aktywizujących i dostosowanych do możliwości ucznia metod dydaktycznych;
 • Oferujemy dzieciom pracę w mało licznych zespołach klasowych liczących od 2 - 10, max 16 uczniów;
 • Mamy wypracowane tradycje i ceremoniał szkolny;
 • Zachęcamy uczniów do aktywności i rozwoju zainteresowań oraz uzdolnień
 • Chętni uczniowie redagują gazetkę „Uśmiech szkoły”;
 • Wydajemy systematycznie gazetkę dla rodziców.

Więcej na dalszych kartach strony.

 


Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej placówk

Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka

ul. Zamenhofa 5
43-200 Pszczyna
Tel.: (32) 210 03 40

email: pzsspszczyna@poczta.onet.pl