Gazetka

 

Gazetka uczniów pt.: „Uśmiech szkoły”  wychodzi od września  2000 roku. Pomysłodawcą i pierwszym opiekunem redakcji  była  Anna Zielińska. W piętnastoletniej historii opiekunami gazetki byli również: Izabela Wojtylak, Beata Kutarba i Tomasz Lach.

Obecnie redakcją  zajmują się Mirosława Gad i Agata Oszmaniec. W gazetce publikowane są prace uczniów, sprawozdania z zawodów i konkursów, wywiady, łamigłówki, kolorowanki i zagadki.

Nowością jest „przepiśnik” tworzony przez uczniów szkoły zawodowej oraz quiz wiedzy o regionie.

Cena gazetki w roku szkolnym 2015/2016 wynosi 1 zł. Zysk ze sprzedaży przeznaczony jest na materiały biurowe i nagrody dla uczniów pracujących przy redagowaniu i kolportażu pisemka.