Nowe technologie

W ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii  inormacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica" szkoła w roku szkolnym 2021/2022 otrzymała wsparcie i została doposażona w:

 • 3 monitory  interaktywne, 
 • roboty Photon,
 • nowe laptopy,
 • programy "mTalent",
 • program "Logopedia PRO",
 • zestawy "Mówik" z tabletami.

W sumie w roku szkolnym 2021/2022 szkoła dysponuje już 12 aktywnymi tablicami rozmieszczonymi w salach lekcyjnych.


Dzięki zakwalifikowaniu się w roku szkolnym 2021/2022 do rządowego programu "Laboratoria przyszłości" szkoła została doposażona w:

 • drukarkę 3D z oprogramowaniem,
 • sprzęt audio-wizualny z akcesoriami,
 • krosna tkackie z akcesoriami,
 • mikroprocesor z oprogramowaniem,
 • lutownicę

 


W listopadzie 2021r., w szkole uroczyście otwarto w szkole nową pracownię biologiczno - chemiczną.

Projekt na utworzenie zielonej pracowni w ZS nr 3 w Pszczynie „Poznajemy i szanujemy przyrodę” został nagrodzony konkursie „Zielona pracownia - projekt ’2021” ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Organ prowadzący naszą szkołę - Powiat Pszczyński, jako laureat konkursu pozyskał łącznie na utworzenie naszej pracowni 40 tys. zł.

W nowoczesna pracownia została wyposażona w tablicę interaktywną, laptop i pomoce dydaktyczne. Wydzielone zostały stanowiska do ćwiczeń, hodowli i eksperymentów.

Więcej informacji i galeria zdjęć na stronie powiat.pszczyna.pl


We wrześniu 2021r. szkoła przystąpiła do programu "Lekcja Enter".

„Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli. Z realizacji programu w naszej szkole skorzystało 16 nauczycieli.

Dzięki uczestnictwu w programie nauczyciele wzbogacili swoją wiedzę w zakresie prowadzenia swoich lekcji tak, by bardziej angażowały uczniów, rozwijały w nich umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, uczyły pracy w zespole. Lekcji, które stawiają ucznia na pierwszym miejscu, pozwalając mu na zdobywanie wiedzy drogą własnych doświadczeń i poszukiwań, z pomocą ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji.


W roku szkolnym 2019/2020 szkoła przystąpiła do udziału w programie "Szkoła w Chmurze".

Korzyści z udziału w programie:

 • dołączenie do ogólnopolskiej sieci Szkół w Chmurze Microsoft,
 • wyróżnienie dla szkoły potwierdzone certyfikatem oraz tabliczką Szkoła w Chmurze Microsoft,
 • zaproszenie do światowych programów Microsoft Innovative Educator Expert (globalna sieć innowacyjnych nauczycieli) i Microsoft Showcase School (globalna sieć modelowych szkół),
 • dostęp do szkoleń i materiałów dla nauczycieli na platformie Microsoft Educator Centre.

Nauczyciele uczestniczyli w kilku szkoleniach przeprowadzonych przez firmę ADVISOR Spółka z ograniczona odpowiedzialnością:

 • Szkolenie Wprowadzenie do Office 365
 • Szkolenie Notes zajęć w Microsoft Teams
 • Szkolenie Zadania, testy i ankiety w Microsoft Teams
 • Szkolenie Administracja usługą Office 365 w szkole

Polecamy firmę ADVISOR jako godnego zaufania partnera.