Rekrutacja

SZKOŁA Z MOCY PRAWA NIE PROWADZI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH. UCZNIOWIE PRZYJMOWANI SĄ DO SZKOŁY NA PODSTAWIE ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO I WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY.

PROSIMY O DOSTOSOWANIE SIĘ DO PODANYCH TERMINÓW SKŁADANIA DOKUMENTÓW.

terminy składania dokumentów - zobacz 

 

DO POBRANIA - PODANIA O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY: