Terapie i wsparcie psychologiczne

Wszystkim uczniom naszej szkoły przysługują  zajęcia rewalidacyjne. Z reguły to 3-4 godziny zajęć tygodniowo. Część uczniów uczestniczy również w zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zajęcia mogą mieć charakter terapeutyczny, usprawniający, wyrównawczy i korekcyjny.

Decyzję o rodzaju przydzielonych zajęć specjalistycznych podejmuje się na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia dokonywanej przez zespół d.s. indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia. 

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli rewalidacji oraz szkolnych specjalistów.

Uczniom naszej szkoły oferuje się następujące zajęcia specjalistyczne:

           

           

           

          

 

Podczas zajęć szkolnych wykorzystujemy dodatkowo takie metody terapeutyczne jak np:

Uczniowie otoczeni opieką psychologiczną oraz pedagogiczną odbywają w kameralnych gabinetach terapię psychologiczną, jak również pedagogiczną, wykwalifikowani terapeuci prowadzą trening emocji. Doradca zawodowy prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.