Terapie i wsparcie psychologiczne

Wszystkim uczniom naszej szkoły przysługują  zajęcia rewalidacyjne. Z reguły to 3-4 godziny zajęć tygodniowo. Część uczniów uczestniczy również w zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zajęcia mogą mieć charakter terapeutyczny, usprawniający, wyrównawczy i korekcyjny.

Decyzję o rodzaju przydzielonych zajęć specjalistycznych podejmuje się na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia dokonywanej przez zespół d.s. indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia. 

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli rewalidacji oraz szkolnych specjalistów.

Uczniom naszej szkoły oferuje się następujące zajęcia specjalistyczne (chcąc dowiedzieć sie więcej przejdź na stronę):

Podczas zajęć szkolnych wykorzystywane są dodatkowo takie metody terapeutyczne, jak np:

 • terapia ręki
 • terapia dogłębnokomórkowa dźwiękiem (kamertony)
 • pedagogika zabawy
 • metoda dobrego startu
 • metoda symultanicznio-sekwencyjna
 • hortiterapia
 • arteterapia
 • horeoterapia
 • logorytmika
 • techniki parateatralne
 • metoda Knilla i Dennisona
 • inne innowacyjne metody i terapie

Uczniowie otoczeni opieką psychologiczną oraz pedagogiczną odbywają w kameralnych gabinetach terapię psychologiczną, jak również pedagogiczną, wykwalifikowani terapeuci prowadzą trening emocji. Doradca zawodowy prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

Wykaz nauczycieli specjalistów:

 • pedagog szkolny - mgr Monika Piontek;
 • pedagog szkolny - mgr Aleksandra Kowalska; 
 • psycholog szkolny - mgr Elżbieta Kokoszka;
 • psycholog szkolny - mgr Aleksandra Herok-Duc;
 • psycholog szkolny,  WWR-  mgr Kinga Banasik - Kędzior;
 • logopeda - mgr Aleksandra Kowalska;
 • logopeda - mgr Kinga Banasik - Kędzior;  
 • logopeda - mgr Karolina Urbańczyk
 • logopeda - mgr Magdalena Baranowska; 
 • doradca zawodowy - mgr Agnieszka Chrapkiewicz;
 • terapeuci pedagogiczni: mgr Magdalena Baranowska, mgr Romana Baron, mgr Agnieszka Chrapkiewicz, mgr Danuta Czerwińska-Żołna, mgr Ewa Golda, mgr Dominika Kowalczyk, mgr Dorota Krzyżowska, mgr Urszula Kuczera, mgr Jadwiga Kwoka, mgr Radosława Langer-Skorupa, mgr Zbigniew Lejawka, mgr Janina Niebudek, mgr Patrycja Olek, mgr Monika Piontek, mgr Małgorzata Rok mgr Barbara Siuta, mgr Aleksandra Strączek, mgr Mirela Wagstyl, mgr Dorota Warzecha-Nowok, mgr Aleksandra  Wiera, mgr Izabela Wojtylak.

Nauczyciele innych zajęć terapeutycznych:

 • terapeuta zajęciowy - mgr Ewa Antos-Zawiślak
 • terapeuta metodą Tomatisa - mgr Ewa Czembor
 • terapeuta metodą Warnkego - mgr Aleksandra Pławecka-Brauntsch, mgr E.Żemła
 • terapeuta metodą EEG Biofeedback - mgr Romana Baron, mgr Beata  Kutarba
 • terapeuta metodą SI - mgr Marzena Gudkiewicz-Huczek, mgr Urszula Kuczera, mgr Małgorzata Ryś, mgr Barbara Siuta, mgr Aleksandra Sojka
 • socjoterapeuta - mgr Małgorzata Rok, mgr Ewelina Żemła;
 • fizjoterapeuta - mgr Małgorzata Ryś, mgr Stanisława Kornecka-Kubska, mgr Mateusz Wiktorczyk;
 • instruktor gimnastyki korekcyjnej - mgr Beata Cieszewska, mgr Sebastian Dziech, mgr Piotr Włodek, mgr Mateusz Wiktorczyk, mgr Marcelina Wiktorczyk;
 • surdopedagog - mgr Ewa Czembor, mgr Aleksandra Kowalska;
 • tyflopedagog - mgr Ewa Czembor, mgr Zbigniew Lejawka, mgr Dorota Warzecha-Nowok;
 • muzykoterapeuta - mgr Zbigniew Lejawka;
 • psychoterapeuta - mgr Jakub Mizera;
 • dogoterapeuta - mgr Monika Szczygieł