Uczniowie z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

Uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim Szkoła zapewnia spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poprzez :

 • indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w domu wychowanka w przypadku uczniów dla których wydano takie orzeczenie,
 • grupowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (przy DPS w Pielgrzymowicach), dla uczniów, dla których wydano takie orzeczenie.

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 25 lat.

Program nauczania uczniów ma charakter indywidualny i nie realizuje się podstawy programowej. Uczniowie nie podlegają obowiązkowi oceniania i nie otrzymują świadectw.

Wymiar godzinowy zajęć jest uzależniony od możliwości psychofizycznych oraz potrzeb rewalidacyjnych uczestników i wynosi:

 • 2 godziny dziennie na zajęcia indywidualne,
 • 4 godziny dziennie na zajęcia zespołowe,

Liczba uczniów w grupie rewalidacyjno -wychowawczej wynosi nie więcej niż 4 uczniów.

Oddział Szkoły w Pielgrzymowicach

Oddział rozpoczął swoją działalność z dniem 1 września 1999 roku. Placówka mieści się przy Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach w budynku szkolno-terapeutycznym. Nauczaniem objęte zostały pensjonariuszki zakwalifikowane przez Poradnię Pedagogiczno- Psychologiczną do podjęcia nauki w szkole. Każda grupa szkolna ma przydzieloną salę do zajęć wyposażoną w różnorodne pomoce dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych uczennic. Do dyspozycji  mamy ogród z altaną i placem zabaw. Na zajęcia uczęszczają dzieci z głęboka niepełnosprawnością intelektualną.

Metody pracy

Ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim, w tym często współwystępujące niepełnosprawności sprzężone praca z naszymi dziećmi wymaga stosowania specjalnych metod pracy.

 • Stymulacje sensoryczną.
 • Chromoterapię.
 • Zajęcia z żywiołami.
 • Zajęcia plastyczne ( głównie malowanie palcami, dłońmi, gąbką, zabawa z masami bezkształtnymi). Program czuciowy dłoni i palców.
 • Zajęcia kuchenne – obserwacja przygotowania posiłków, wykonywanie prostych czynności( np. mieszanie składników, układanie produktów na kanapki), aromaterapia.
 • Ćwiczenia w samoobsłudze.
 • Ćwiczenia komunikacyjne.
 • Zabawy muzyczno- rytmiczne, zabawy z użyciem chusty terapeutycznej.
 • Metoda ruchu rozwijającego W Sherborn.
 • Metoda Knillów.
 • Poranny Krąg czyli metoda stymulacji polisensorycznej według pór roku.

Zabawy i uroczystości organizowane na terenie placówki

 • grill na zakończenie lata
 • zabawa andrzejkowa
 • mikołajki
 • wigilijna
 • zabawa karnawałowa
 • spotkanie wielkanocne
 • konkurs plastyczny
 • zabawa integracyjna z okazji Słonecznego Tygodnia
 • zabawa z okazji Dnia Dziecka

Współpraca

 • terapia zajęciowa Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach
 • fundacja „Moja Przyszłość”
 • Uniwersytet Śląski Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie
 • Dom Pomocy Społecznej w Strumieniu
 • lokalne szkoły podstawowe: SP im. K. Miarki w Pielgrzymowicach, SP im. K. Makuszyńskiego w Golasowicach, SP im. B. Westerplatte w Kończycach Wielkich, SP im. J. Piłsudskiego w Warszowicach
 • lokalne przedszkola w Pielgrzymowicach i Golasowicach

Grono pedagogiczne

W pielgrzymowickim oddziale Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie zatrudniona jest wykwalifikowana kadra z przygotowaniem do pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

 

Dziełania w roku 2020/2021 2 półrocze → otwórz

Działania w roku 2020/2021 I póórocze → otwórz

 

GALERIA: