Świetlica

Szkoła posiada dwie sale świetlicowe. Zajęcia świetlicowe prowadzone są w niewielkich grupach wychowawczych. Korzystanie ze świetlicy szkolnej jest bezpłatne.

Świetlice szkolne czynne są:

 • od poniedziałku  do czwartku w godz. 7.00 - 15.15,
 • w piątek, w godz. 7.00 - 14.15

Do świetlicy przyjmowani są uczniowie, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na:

 • czas pracy ich rodziców;
 • organizację dojazdu do szkoły;
 • inne ważne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki.

Uczniowie przyjmowani są na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców (druk karty dostępny w zakładce "dla rodziców”).

Główne zadania świetlicy to:

 • organizowanie pomocy w nauce;
 • rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych;
 • kształtowanie nawyków kultury bycia;
 • wdrażanie do dbałości o higienę i czystość osobistą;
 • dbanie o czystość otoczenia;
 • rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności;
 • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami.

Galeria zdjęć podczas zajęć świetlicowych: