Świetlica

- Szkoła posiada dwie sale świetlicowe.

- Świetlice szkolne czynne są:

 • od poniedziałku  do czwartku w godz. 7.00 - 15.15,
 • w piątek, w godz. 7.00 - 14.15

- Do świetlicy przyjmowani są uczniowie, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na:

 1. czas pracy ich rodziców;
 2. organizację dojazdu do szkoły;
 3. inne ważne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki.

- Uczniowie przyjmowani są na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców (druk karty dostępny w zakładce "dla rodziców”).

- Zajęcia świetlicowe prowadzone są w niewielkich grupach wychowawczych.

- Główne zadania świetlicy to:

 1. organizowanie pomocy w nauce;
 2. rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;
 3. organizowanie gier i zabaw ruchowych;
 4. kształtowanie nawyków kultury bycia;
 5. wdrażanie do dbałości o higienę i czystość osobistą;
 6. dbanie o czystość otoczenia;
 7. rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności;
 8. współdziałanie z rodzicami i nauczycielami.

- Korzystanie ze świetlicy szkolnej jest bezpłatne.

 

GALERIA: