Podręczniki 2020/2021

Zestawy podręczników w roku szkolnym 2020/2021
 
      
    
    
 
Wyciąg ze szkolnego regulaminu korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przyznawanych w ramach dotacji celowej dotyczący zabezpieczenia i odpowiedzialności za udostępnione przez szkołę podręczniki i materiały edukacyjne:
  1. Uczeń ma obowiązek obłożenia książek.
  2. Uczeń podpisuje swoją książkę ołówkiem na odwrocie okładki lub w wyznaczonym miejscu.
  3. Zabrania się uczniowi dokonywania jakichkolwiek wpisów do podręczników.
  4. Zniszczenia, uszkodzenia lub zgubienie podręcznika lub materiału edukacyjnego należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
  5. W przypadku uszkodzenia podręcznika lub materiału edukacyjnego wychowawca i bibliotekarz określa jego stopień zużycia.
  6. W przypadku umyślnego zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego nauczyciel lub bibliotekarz wraz z wychowawcą określają stopień zużycia.
  7. Stopień zużycia podręczników i materiałów edukacyjnych określa się jako: „bardzo dobry”, „dobry” i  „wystarczający”, co jest równoznaczne z możliwością dalszego użytkowania.
  8. Podręczniki i materiały edukacyjne, które nie spełniają powyższych kryteriów – zostają uznane za „zniszczone” i podlegają wycofaniu ze zbiorów biblioteki.
  9. Wychowawca lub nauczyciel bibliotekarz ma prawo żądać naprawy uszkodzonego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

 


rok szkolny 2019/2020

rok szkolny 2018/2019