Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4

Oferta edukacyjna | Model absolwenta  | Charakterystyka zawodów   

Regulamin praktyk | Karta oceny z praktycznej nauki zawodu

 

Szkoła Branżowa I-go Stopnia w Zespole Szkół nr 3 im. Janusz Korczaka w Pszczynie rozpoczęła działalność 1 września 2017 roku - zgodnie ogólnokrajową Reformą Kształcenia Zawodowego.
Nasza szkoła z powodzeniem nadąża za szybkimi zmianami otaczającej rzeczywistości. Swoim uczniom ma do zaproponowania dobrą bazę dydaktyczną, przygotowaną i wykształconą kadrę pedagogiczną, życzliwych wychowawców i nauczycieli
Zapewniamy:
• 3 lata nauki wybranego zawodu,
• doskonale wyposażone sale lekcyjne i pracownie,
• opiekę psychologa i pedagoga,
• opiekę medyczną (pielęgniarka),
• salę komputerową z dostępem do Internetu,
• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne,
• bibliotekę szkolną,
• centrum multimedialne.
Oferujemy:
• praktykę w pracowniach szkolnych i zakładach pracy.
Szkoła uzyskuje wysokie wyniki zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w rankingach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i Izby Rzemieślniczej w Katowicach.
Większość absolwentów naszej szkoły podjęło pracę w swoim zawodzie i bardzo dobrze radzi sobie na rynku pracy.
Jeśli miałeś trudności w nauce, a chcesz zdobyć zawód, trafiłeś do właściwej szkoły.
Jesteśmy po to, żeby Ci pomóc. Zaufaj nam!
"Otoczyć troską i miłością każdego młodego człowieka, odnaleźć w nim to co dobre, pomóc zwalczyć słabości i przygotować do samodzielnego życia"
to misja naszej szkoły.