Wczesne wspomaganie rozwoju

Co to jest Wczesne Wspomaganie?

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci to bezpłatne zajęcia, mające na celu stymulowanie rozwoju psychoruchowego i psychospołecznego dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością. W ramach wczesnego wspomagania rozwoju, dziecko może uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie.

Wczesne wspomaganie to także objęcie wsparciem rodziny, aby jeszcze lepiej spełniała swoje funkcje i wspierała rozwój swojego dziecka.


Kto może uczestniczyć w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju?

Do korzystania z zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju uprawnione są wszystkie dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do chwili rozpoczęcia przez dziecko nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.


Dlaczego warto wybrać naszą placówkę?

Nasza placówka oferuje:

  • szeroką gamę zajęć wszechstronnie stymulujących rozwój dziecka, w zależności od jego potrzeb i możliwości psychofizycznych,

  • posiada dobrze wyposażone sale w sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,

  • zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę: oligofrenopedagogów, surdopedagogów, tyflopedagogów, specjalistów w zakresie wczesnego wspomagania i edukacji dzieci z autyzmem, specjalistów terapii pedagogicznej, specjalistów terapii ręki, terapeutów integracji sensomotorycznej, terapeutów EEG Biofeedback, Tomatisa, Warnkego, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów. Specjaliści współpracują ze sobą w planowaniu i realizowaniu pracy z dzieckiem i rodziną.

W ramach zajęć usprawniamy mowę, rozwój ruchowy i sensoryczny, percepcję słuchową, wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową, czynności manualne, doskonalimy orientację przestrzenną, wspieramy rozwój społeczno – emocjonalny, zapewniamy porady i konsultacje.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 210 03 40 wew. 23

 

Nasz obecny skład Zespołu Wczesnego Wspomagania:

Aleksandra Kowalska – koordynator działu, logopeda, oligofrenopedagog, surdopedagog, pedagog wczesnoszkolny.

Magdalena Baranowska – oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta zajęciowy

Agnieszka Czmajduch – logopeda, oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, fizjoterapeuta, terapueta integracji sensomotorycznej

Grażyna Zatorska – psycholog, terapeuta SI

Aleksandra Herok-Duc – psycholog, terapeuta SI

Agnieszka Urban – oligofrenopedagog, terapeuta metody behawioralnej, terapeuta integracji sensomotorycznej

Małgorzata Ryś – oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensomotorycznej, fizjoterapeuta

Stanisława Kornecka-Kubska – oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, terapetua SI, terapeuta ręki


DOKUMENTY DO POBRANIA

 

DLA RODZICÓW

WIADOMOŚCI I CIEKAWOSTKI O ROZWOJU I TERAPII DZIECI

 

GALERIA ZDJĘĆ