OGŁOSZENIA STAŁE

INFORMUJEMY, ŻE W SZKOLE DZIAŁA STOŁÓWKA SZKOLNA. KOSZT OBIADU WYNOSI 3,30 zł.

Koszt obiadu ucznia nieobecnego w szkole będzie odliczany, o ile rodzic / opiekun prawny do godz. 8.30 zawiadomi szkołę o nieobecności ucznia. Nieobecność ucznia można zgłaszać telefonicznie w sekretariacie szkoły

OGŁOSZENIA BIEŻĄCE