OGŁOSZENIA BIEŻĄCE

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ORGANIZACJI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 23 CZERWCA i 2 LIPCA - ważne informacje

POWIATOWY INFORMATOR DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

OGŁOSZENIA STAŁE

INFORMUJEMY, ŻE W SZKOLE DZIAŁA STOŁÓWKA SZKOLNA. KOSZT OBIADU WYNOSI 3,30 zł.

Koszt obiadu ucznia nieobecnego w szkole będzie odliczany, o ile rodzic / opiekun prawny do godz. 8.30 zawiadomi szkołę o nieobecności ucznia. Nieobecność ucznia można zgłaszać telefonicznie w sekretariacie szkoły

 


rok szkolny 2018/2019