Zebrania z rodzicami i konsultacje

Terminy zebrań i konsultacji rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

 • 14 września 2021 r. – zebranie, przedstawienie/ewaluacja IPET;
 • 14 grudnia 2021 r. – konsultacje;
 •  25 stycznia 2022 r. – zebranie rodziców - przedstawienie okresowej WOPFU;
 • 24 maja 2022 r. – zebranie rodziców - przedstawienie proponowanych rocznych ocen klasyfikacyjnych, okresowa WOPFU;

Klasyfikacyjne posiedzenia Rady pedagogicznej w roku szkolnym 2021/2022:

 • 25 stycznia 2022r wystawienie ocen śródrocznych
 • 14 czerwca 2022r. wystawienie ocen rocznych i końcowych


Archiwum:

Terminy zebrań i konsultacji z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021:

 • 15 września 2020 r. – zebranie, przedstawienie/ewaluacja IPET
 • 15 grudnia 2020 r. – konsultacje (proponowane oceny śródroczne, okresowa WOPFU)
 •  20 kwietnia 2021 r. – konsultacje
 • 25 maja 2021 r. – zebranie rodziców (proponowane oceny, okresowa WOPFU)

Klasyfikacyjne posiedzenia Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2020/2021:

 • 19 stycznia 2021r  wystawienie ocen śródrocznych
 • 15 czerwca 2021r. – wystawienie ocen rocznych i końcowych

Aneks 1: w zwsiązku z epidemią Covid-19 termin zebrania rodziców / konsultacji został przeniesiony z dnia 15 grudnia 2020 r. na dzień 26 stycznia 2021r;

Aneks 2: w zwsiązku z epidemią Covid-19, termin klasyfikacji śródrocznej został przeniesiony z dnia 19 stycznia 2021 r. na dzień 9 lutego 2021r. 


Terminy zebrań i konsultacji z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020:

 • 24 września 2019 r. – zebranie, przedstawienie/ewaluacja IPET
 • 17 grudnia 2019 r. – zebranie rodziców uczniów klas L, proponowane oceny, okresowa WOPFU  
 • 20 grudnia 2019 r. - zebranie rodziców uczniów klas „U” , proponowane oceny, okresowa WOPFU 
 • 7 kwietnia 2020r. – konsultacje
 • 26 maja 2020r. – zebranie rodziców (proponowane oceny, okresowa WOPFU)

Aneks: Z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w wyniku pandemii zmianie ulegają formy zebrań i konsultacji w dniach 7 kwietnia i 26 maja 2020 r. Zgodnie z procedurami konsultacje z nauczycielami odbywają się od poniedziałku do piątku, przy użyciu e-dziennika, lub wykorzystaniu innych internetowych narzędzi komunikacyjnych uzgodnionych z nauczycielami oraz telefonicznie, w godzinach 9.00 - 17.00.  Konsultacje telefoniczne z pedagogiem/psychologiem możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00 pod nr telefonu 516 824 817. Zebranie rodziców z wychowawcami w dniu 26 maja 2020 r. może być przeprowadzonew w uzgodnieniu z rodzicami, przy pomocy komunikatorów społecznościowych lub platformy TEAMS.