Zebrania z rodzicami i konsultacje

Terminy zebrań i konsultacji rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

  • 24 września 2019 r. – zebranie, przedstawienie/ewaluacja IPET
  • 17 grudnia 2019 r. – zebranie rodziców uczniów klas L, proponowane oceny, okresowa WOPFU  
  • 20 grudnia 2019 r. - zebranie rodziców uczniów klas „U” , proponowane oceny, okresowa WOPFU 
  • 7 kwietnia 2020r. – konsultacje
  • 26 maja 2020r. – zebranie rodziców (proponowane oceny, okresowa WOPFU)

Aneks:

Z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w wyniku pandemii zmianie ulegają formy zebrań i konsultacji w dniach 7 kwietnia i 26 maja 2020 r.

Zgodnie z procedurami konsultacje z nauczycielami odbywają się od poniedziałku do piątku, przy użyciu e-dziennika, lub wykorzystaniu innych internetowych narzędzi komunikacyjnych uzgodnionych z nauczycielami oraz telefonicznie, w godzinach 9.00 - 17.00. 

Konsultacje telefoniczne z pedagogiem/psychologiem możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00 pod nr telefonu 516 824 817.

Zebranie rodziców z wychowawcami w dniu 26 maja 2020 r. może być przeprowadzonew w uzgodnieniu z rodzicami, przy pomocy komunikatorów społecznościowych lub platformy TEAMS.