Innowacje pedagogiczne

Innowacje realizowane w roku szkolnym 2021/2022:

Poznajemy swoje ciało i otaczającą przestrzeń poprzez ruch, zmysły i muzyczne rytmy;

 • Rodzaj innowacji: innowacja organizacyjno-metodyczna:
 • Autorzy: mgr Marzena Gudkiewicz – Huczek i mgr Małgorzata Ryś;
 • Cele ogólne:
  • Kształtowanie poczucia własnego ciała poprzez stymulację przedsionkowo-dotykowo-proprioceptywną,
  • Kształtowanie orientacji w przestrzeni i działania w niej poprzez zmysły, ruch i muzykę,
  • Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego uczniów i terapia zaburzeń ich rozwoju;
 • Uczestnicy: wybrani uczniowie szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym;
 • Termin realizacji: 04.10.2021 – 24.06.2022;
 • Realizacja na przedmiocie: zajęcia rewalidacyjne.

Przez zabawę ćwiczymy sprawność rąk;

 • Rodzaj innowacji: innowacja organizacyjno-metodyczna;
 • Autorzy: mgr Patrycja Olek, mgr Agata Oszmaniec
 • Cel ogólny: usprawnienie motoryki małej a także motoryki dużej
 • Uczestnicy: klasy 1-2 aL, 1-2 aU
 • Termin realizacji: 02.10.2021r. – 27.05.2022r.
 • Realizacja na przedmiocie: zajęcia rewalidacyjne

Z mapą za pan brat;

 • Rodzaj innowacji: innowacja organizacyjno-metodyczna;
 • Autorzy: mgr Aleksandra Pławecka – Brauntsch, mgr Elżbieta Mosór;
 • Cele ogólne:
  • poznanie walorów turystycznych wybranych miejsc,
  • rozwijanie umiejętności czytania, interpretowania i posługiwania się mapą,
  • wdrażanie do podejmowania samodzielnych działań w celu zdobywania wiedzy i umiejętności
 • Uczestnicy: wybrani uczniowie szkoły podstawowej i SPDP
 • Termin realizacji: 01.10.2021r. – 31.05.2022r.
 • Realizacja na przedmiocie: zajęcia z wychowawcą, geografia,  funkcjnowanie w środowisku.

Wędrując poznajemy najbliższą okolicę;

 • Rodzaj innowacji: innowacja organizacyjno-programowa;
 • Autorzy: mgr Małgorzata Rok, mgr Elżbieta Kokoszka, mgr Tomasz Lach;
 • Cele ogólne:
  • nabycie kluczowych umiejętności i wiedzy niezbędnej do funkcjonowania we współczesnym świecie,
  • zintegrowanie uczniów niepełnosprawnych z pełnosprawnymi członkami społeczeństwa,
  • ukształtowanie absolwenta, który uwzględnia zasady torlerancji, wolności sumienia i światopoglądu oraz zna i kultywuje tradycje narodowe i regionalne;
 • Uczestnicy: uczniowie ZS3S - członkowie koła PTTK;
 • Termin realizacji: październik 2021r. – marzec 2022r.;
 • Realizacja na przedmiocie: w ramach działalności turystycznego koła PTTK

Lets Play English czyli jak łatwiej uczyć się angielskiego słownictwa przez różnego rodzaju gry;

 • Rodzaj innowacji: innowacja metodyczno-organizacyjna;
 • Autorzy: mgr Monika Dawczyńska, mgr Agata Oszmaniec;
 • Cele ogólne:
  • wsparcie uczniów i ich procesu uczenia się języka obcego (angielski),
  • ułatwienie im przyswajania słownictwa oraz struktur gramatycznych poprzez zabawę (gry),
  • otwarcie uczniów i zaznajomienie ich z elektronicznymi formami nauki (platformy i aplikacje),
  • zbudowanie poczucia sukcesu i możliwości komunikacji w języku obcym;
 • Uczestnicy: uczniowie klas L szkoły podstawowej i branżowej I stopnia;
 • Termin realizacji: 01.10.2021 – 31.05.2022 z możliwością kontynuacji;
 • Realizacja na przedmiocie: j angielski w szkole podstawowej (etap II) i w szkole branżowej

Gastronomia – Twoją przyszłością (pdf, 582 kB)

 • Rodzaj innowacji: innowacja metodyczno-organizacyjna,
 • autorzy: Janina Niebudek, Ewa Antos-Zawiślak, Agnieszka Chrapkiewicz;
 • Cele ogólne:
  • realizacja innowacji zmierza do rozwijania twórczej aktywności uzniów związanej z gastronomią, dietetyką i zdrową żywnością oraz przygotowaniem zdrowych, ciekawych potraw.
  • zapoznanie z formalnościami związanymi z zakładaniem i kierowaniem własnej działalności;
  • bycie świadomym praw i obowiązków pracownikiem;
 • Uczestnicy: uczniowie klas IB, 2B, 3B BS I Stopnia nr 4 Specjalnej;
 • Termin realizacji: październik 2021 – czerwiec 2022 z możliwością kontynuacji;
 • Realizacja na przedmiotach: Doradztwo zawodowe, podstawy przedsiębiorczości, tachnologia gastronomiczna, gastronomia-zajęcia praktyczne, wiedza o społeczeństwie.

Kinezjologia edukacyjna z elemantami ćwiczeń jogi kreatywnej dla dzieci - kontynuacja (pdf, 343 kB)


Innowacje realizowane w roku szkolnym 2020/2021:


Innowacje realizowane w roku szkolnym 2019/2020:


Innowacje realizowane w roku szkolnym 2018/2019:


Innowacje realizowane w roku szkolnym 2017/2018 i wcześniej:

 • Arteterapia - droga do radośc (pdf, 180 kB)
 • Włączenie metody integracji sensoryczno-motorycznej do procesu edukacyjno-terapeutycznego w SPDP
 • Przez zabawę do sprawności psychomotorycznej
 • Savoir vivre dla każdego
 • Książka i sztuka. Poznajemy siebie i innych