Pracownicy

Dyrekcja Zespołu Szkół:

Dyrektor  - mgr Grzegorz Kuczera

Wicedyrektor 1 - mgr Romana Baron

Wicedyrektor 2 - mgr Beata Cieszewska

Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół:

wykaz nauczycieli i specjalistów - przejdź na stronę BIP

Pracownicy administracji i obsługi:

wykaz pracowników - przejdź na stronę BIP

 

pośrodku dyrektor szkoły - mgr Grzegorz Kuczera, po lewej wicedyrektor - mgr Romana Baron, po prawej wicedyrektor - mgr Beata Cieszewska

Dyrekcja szkoły, 2018r.

zdjęcie grupowe nauczycieli przed wejściem do szkoły, 2018r.

zdjęcie grupowe nauczycieli, 2018r.

zdjęcie grupowe pracowników administracji i obsługi, 2018r.

zdjęcie grupowe pracowników administracji i obsługi, 2018r.