Doradztwo zawodowe

W szkole organizuje się Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ). Program Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego opracowuje Doradca Zawodowy.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego realizuje się we współpracy z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Pszczynie, innymi poradniami specjalistycznymi oraz instytucjami samorządowymi, w tym z Powiatowym Urzędem Pracy.

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII szkoły podstawowej oraz w szkole branżowej są realizowane w oparciu o program edukacyjny przygotowany przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia, zgodnie z ramowym planem nauczania.

Szkoła realizuje zadania z zakresu doradztwa zawodowego, w szczególności poprzez:

  1. diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
  2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych dla danego poziomu kształcenia;
  3. wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji dotyczących rynku pracy;
  4. wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom, instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym;
  5. wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom alternatywnych możliwości kształcenia uczniów niepełnosprawnych;
  6. wskazywanie programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
  7. udzielanie indywidualnych porad uczniom, rodzicom i nauczycielom;
  8. prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących do świadomego planowania kariery zawodowej.

Materiały lekcyjne pomocne podczas nauki zdalnej:

29.03.2022
Polecam uczniom i rodzicom filmik o egzaminie ósmoklasisty 2022, sprawdzający czy jest inny, czy taki sam jak poprzednie?

https://www.youtube.com/watch?v=DFH0FwbMYQA

22.03.2022
Zapraszam do obejrzenia filmików pomagających w wyborze szkoły ponadpodstawowej i celu zawodowego:

https://www.youtube.com/watch?v=4cZkfxmQUA8
https://www.youtube.com/watch?v=Hu55C6sJFuQ


1.03.2022
Zachęcam do obejrzenia materiałów na temat wolontariatu, jako sposobu na zdobycie doświadczenia zawodowego i sprawdzenie swoich zainteresowań:

https://www.youtube.com/watch?v=vzs6bBqVCoE
https://www.youtube.com/watch?v=teBEQM_QD_Y
https://www.youtube.com/watch?v=NU-6C-VDsTc

21.12.2021.

Witam zachęcam uczniów klasy ósmej i Rodziców do obejrzenia filmiku Jak będzie wyglądał EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2022 [ZMIANY, REKRUTACJA, JAK SIĘ UCZYĆ) https://www.youtube.com/watch?v=43vhxSgIvIY przygotowane przez EduSpace Tutoring Center

4.01.2022.

Witam zachęcam uczniów klasy ósmej i Rodziców do obejrzenia filmiku Jak pomóc swojemu dziecku wybrać szkołę? [DIAGNOSTYKA POTENCJAŁU] https://www.youtube.com/watch?v=YF7n3Gl_C1c

23.06.2021

Witam, otwórz link z filmem https://www.youtube.com/watch?v=kxHXVD3QHtI o sile motywacji przygotowany przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach.

16.06.2021
Witam, obejrzyj filmiki o przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej 
https://www.youtube.com/watch?v=XlPLEap4gA8 przygotowany przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach.

9.06.2021
Witam, otwórz link z filmem 
https://www.youtube.com/watch?v=5cz4b6sGD1o odpowiadający na pytanie Jaki jestem – kim będę? Ważne odpowiedzi w drodze do kariery przygotowany przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach.

26.05.2021
Witam, otwórz link z filmem "Wybieram rzemiosło" 
https://www.youtube.com/watch?v=A4W1i03G_bo zastanów się nad wyborem zawodu, który Cię najbardziej zainteresuje i da Ci satysfakcje z przyszłej pracy.

19.05.2021
Witam, obejrzyj filmiki o Polskiej Ramie Kwalifikacji 
https://www.youtube.com/watch?v=_2ML6Y7bfO4 oraz o Kwalifikacjach Zawodowych https://www.youtube.com/watch?v=dkKLZGFIJy4 aby bliżej poznać system oznaczania kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

5.05.2021
Witam, otwórz link 
https://yep.academy/test-predyspozycji/ zawiera test predyspozycji zawodowych, podpowie Ci jakie zawody są odpowiednie dla Twoich kompetencji. Pozwoli Ci też sprawdzić jakie wymagania i umiejętności są potrzebne w tych zawodach.

28.04.2021
Witam, obejrzyj filmik o kreatywności 
https://www.youtube.com/watch?v=EnXAx1_y4Wk. Zastanów się czy potrafisz być kreatywny? Czy zdarzyła Ci się sytuacja, gdy musiałeś znaleźć nietypowy sposób rozwiązania problemu?

21.04.20201
Witam, obejrzyj filmiki 
https://www.youtube.com/watch?v=lZdgYrorbAc oraz https://www.youtube.com/watch?v=2VT2qTlRHjE, sprawdzisz jakie korzyści daje szkoła branżowa na rynku pracy. Zastanów się jakie kwalifikacje zawodowe otrzymasz po naszej szkole.

14.04.2021
Witam, obejrzyj filmiki 
https://www.youtube.com/watch?v=CxMG6qj0YHQ oraz https://www.youtube.com/watch?v=9SpFihMZV7E, zobaczysz jakie kompetencje są potrzebne na rynku pracy. Zastanów się jakie kompetencje już posiadasz, a jakie musisz jeszcze rozwinąć?

24.03.2021
Witam, obejrzyj filmik 
https://www.youtube.com/watch?v=79D4Cb1zRRM. Zastanów się jaką masz osobowość oraz jaki jest Twój potencjał zawodowy.

17.03.2021
Witam, obejrzyj filmiki dotyczące zawodu kucharza 
https://epodreczniki.pl/a/kucharz-ew/D1HJcZz6H
oraz https://epodreczniki.pl/a/kucharz-vr-ew/D2m7KXTZE. Rozwiąż quiz o kucharzu https://epodreczniki.pl/b/kucharz-quiz-ew/PV6fuS7OZ.

27.01.2021
Obejrzyj filmik 
https://epodreczniki.pl/a/film/DJljB5VW6. Sprawdź swoją wiedzę https://epodreczniki.pl/a/multimedialne-cwiczenia-interaktywne/Ds6fVPjZs na temat ścieżek

20.01.2021
Obejrzyj filmiki, które pomogą Ci bezpiecznie i kulturalnie poruszać się w Internecie: 

https://www.youtube.com/watch?v=HJPIizLbUqY – bezpiecznie w sieci
https://www.youtube.com/watch?v=cXqQJ84ofN8 – co to jest netykieta