Przedmiotowe zasady oceniania, wymagania na poszczególne oceny

 

szkoła podstawowa,

II etap edukacyjny

branżowa szkoła I stopnia

 

  • PZO TECHNIKA I ZASADY                 BEZPIECZEŃSTWA                         

 

 

 

  • PZO GASTRONOMIA W PRAKTYCE   -  ZAJĘCIA PRAKTYCZNE               

 

  • PZO PODSTAWY                          PRZEDSIĘBIORCZOŚCI                    

 

  • PZO PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI W GASTRONOMII