Rada rodziców

 

Zarząd Rady Rodziców 2019/2020:

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący:

Ewa Janosz, tel. 781082860

Ewelina Kapias

Zastępca przewodniczącego:

Angelika Antecka, tel. 504535451

Wioletta Mularz

Skarbnik:

Beata Sowa, tel. 603065425

Dominika Świątek
   


Wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 została ustalona na kwotę 40 złotych. Wpłaty można dokonywać u wychowawcy lub na konto:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie, Bank Spółdzielczy  w Pszczynie : 628448 0004 00379685 3000 0001


Piękniejsze staje się życie gdy możemy liczyć na innych. Na ludzi dobrych, pomagajacych bez wielkich słów, bez rozgłosu, a jednocześnie czyniących dla naszych dzieci nieskończenie wiele dobrego.

Rada Rodziców ZS3S im. Janusza Korczaka w Pszczynie składa serdeczne podziękowania dyrekcji, paniom z sekretariatu, nauczycielom oraz wszystkim rodzicom, którzy włączyli się w organizację Zabawy Karnawałowej 01.02.2020r.
Dziękujemy za bezinteresowną pomoc , życzliwość i za wielkie zaangażowanie.

Razem damy radę - bo Razem wszystko jest
łatwiejsze !
                             

Z wyrazami szacunku Rada Rodziców


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚI FINANSOWEJ RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE  SZKÓŁ  NR 3 SPECJALNYCH  IM. JANUSZA KORCZAKA W PSZCZYNIE

 ZA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ 01.09.2018r                                                    2 886,38 zł

Wpłaty rodziców                                                       -            2 915,00 zł

Środki pozyskane przez Radę Rodziców 

(Zabawa karnawałowa, sprzedaż ciast)                    -          20 187,89 zł

Darowizny, Wpłata od ubezpieczyciela                    -           1 209,00 zł

                    -----------------------------------------------------------------------------

OGÓŁEM WPŁATY                                                                                          24 311,89 zł

ROZCHODY ZA OKRES  01.09.2018r - 31.08.2019r

Koszty przejazdów, wycieczki, nagrody ksiązkowe,

konkursy, stroje dla Szkolnego Zespołu                     -          2 630,96 zł

Koszty  Dnia Dziecka                                                   -          1 789,22 zł

Dzień Nauczyciela, Dzień otwarty                               -            880,11 zł

Koszty związane  z Zabawą Karnawałową                   -         4 835,03 zł 

Zielona Szkoła                                                              -             700,00 zł

                     ------------------------------------------------------------------------------

OGÓŁEM ROZCHODY                                                                                     10 835,32 zł

STAN KONTA NA DZIEŃ 31.08.2019r                                                           16 362,95 zł

Wszystkie faktury są do wglądu u skarbnika Rady Rodziców.

 

W imieniu Rady Rodziców pragniemy zaapelować do Państwa o wpłaty na Radę Rodziców. Dzięki wpłatom będziemy mogli wspierać i nagradzać a także zachęcać do większej aktywności Nasze dzieci.

Wpłaty dokonać można na konto Rady Rodziców lub w sekretariacie szkoły.

Każda wpłacona złotówka trafia z powrotem do naszych dzieci pod różnymi postaciami.