Rozwijamy zainteresowania

Nasza szkoła stwarza wiele możliwości do samorealizacji, rozwoju zainteresowań i umiejętności ucznia. Metody impresyjne, jak i ekspresyjne, aktywność ruchowa, to jeden z istotnych elementów kształcenia i rewalidacji dzieci i młodzieży w naszej szkole. Tu dowiesz się więcej na temat aktywności uczniów w każdej dziedzinie:

 aktywność muzyczna i wokalna

 sztuka    

 aktywność sportowa

 aktywność teatralna

 przedmiotowe koła zainteresowań

 inne

Kształcimy u uczniów postawę gotowości do uczestniczenia w kulturze, dbamy o prawidłową postawę w zakresie kultury fizycznej, zachęcamy do aktywnego spędzania czasu wolnego, poszerzamy horyzonty wiedzy w różnych dziedzinach.  Stwarzamy uczniom okazję do poznawania i przeżywania utworów muzycznych, utworów literackich, dzieł sztuki plastycznej, architektury, filmów, sztuk teatralnych.

Jednocześnie  uczniowie w sposób bezpośredni, aktywnie uczestniczą  w różnych formach działalności artystycznej. Biorą udział w spektaklach, inscenizacjach, przedstawieniach i akademiach, z chęcią podejmują aktywność fizyczną i rekreacyjną.

Wszystko to dzieje się na zajęciach lekcyjnych, zajęciach poza lekcjami, podczas organizowanych wycieczek: do kina, teatru, muzeum, galerii i innych ciekawych miejsc i podczas wielu różnorodnych imprez organizowanych przez szkołę

Do pobrania:

Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2021/2022 (PDF)