Stołówka i obiady

Stołówka szkolna oferuje domowe obiady przygotowywane w kuchni szkolnej. Koszt obiadu w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 3,30 zł. 

Koszt obiadu ucznia nieobecnego w szkole będzie odliczany, o ile rodzic/opiekun prawny do godz. 8.30 zawiadomi szkołę o nieobecności ucznia. Nieobecność ucznia można zgłaszać telefonicznie w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio u intendenta (tel. szkolny: 32 210 03 40).

Uczeń każdego miesiąca otrzymuje książeczkę wpłat za obiady z podaną kwotą do uregulowania należności. Należność za obiady należy systematycznie regulować przelewem na podane w książeczce konto bankowe. Prosimy o terminowe dokonywanie podanych w książeczce kwot należności do 10 dnia miesiąca.

Do pobrania: