Stołówka i obiady

Stołówka szkolna oferuje domowe obiady przygotowywane w kuchni szkolnej.

Koszt obiadu wynosi 3,30 zł.

Koszt obiadu ucznia nieobecnego w szkole będzie odliczany, o ile rodzic / opiekun prawny do godz. 8.30 zawiadomi szkołę o nieobecności ucznia. Nieobecność ucznia można zgłaszać telefonicznie w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio u intendenta (tel. szkolny: 32 210 03 40).

Należność za obiady należy systematycznie regulować przelewem na podane konto bankowe. Prosimy  o terminowe dokonywanie podanych w książeczce kwot należności do 10 dnia miesiąca.