Stołówka i obiady

Stołówka szkolna oferuje domowe obiady przygotowywane w kuchni szkolnej.

Koszt obiadu wynosi 3,30 zł.

Koszt obiadu ucznia nieobecnego w szkole będzie odliczany, o ile rodzic / opiekun prawny do godz. 8.30 zawiadomi szkołę o nieobecności ucznia. Nieobecność ucznia można zgłaszać telefonicznie w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio u intendenta (tel. szkolny: 32 210 03 40).

Należność za obiady należy systematycznie regulować przelewem na podane konto bankowe. Prosimy  o terminowe dokonywanie podanych w książeczce kwot należności do 10 dnia miesiąca.

Aktualne godziny wydawania posiłków w przypadku zajęć stacjonarnych dla wszystkich uczniów (zgodne z wytycznymi GIS): 

11.00 - klasy: 1aL-2bL, 2-3aL, 1-3 aU

11.20 - klasy: 4aL, 5aL, 6aL, 6bL, 4bAU, 5bAU

11.40 - klasy: 4aAU, 5aU, 5bU-6aU, 7aU, 8aU

12.00 - klasy: 6aAU, 7aAU, 7bAU, 8aAU, 2auP, 2-3auP

12.20 - klasy: 7aL, 7bL, 8aL, 1B, 2B, 3B

12.35 - klasy: 1aPP. 1bPP, 1cPP, 2-3aPP

 

Aktualny jadłospis tutaj