Misja szkoły

Jesteśmy szkołą dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych.

Istniejemy dla ucznia, jego rodziny i nabliższego środowiska oraz dla społeczności lokalnej.

Nasza szkoła:

  • Uczy, wychowuje, zapewnia bezpieczeństwo i opiekę oraz pomoc socjalną. Wzmacnia poczucie własnej wartości i godności dziecka.

  • Rozwija umiejętności, zdolności i zainteresowania ucznia. Kształtuje nawyki i przyzwyczajenia umożliwiające właściwy wybór zawodu i start w samodzielne, dorosłe życie.

  • Oferuje fachową opiekę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, terapeutyczną, zdrowotną oraz socjalną /zabezpiecza posiłki i odzież dla potrzebujących.

  • Zapewnia doradztwo, wsparcie, zrozumienie, otwartość serca na potrzeby dzieci.

  • Wspiera i inicjuje działania integracyjne na rzecz osób niepełnosprawnych.

  • Organizuje zajęcia pozalekcyjne, środowiskowe imprezy okolicznościowe, /Powiatowy Tydzień Osób Niepełnosprawnych "Słoneczny Tydzień"/, wycieczki, konkursy.

  • Dba o integrację dziecka ze środowiskiem i dziedzictwem kulturowym Regionu Pszczyny.

Zmierzamy do tego, aby dziecko niepełnosprawne potrafiło znaleźć miejsce w społeczeństwie i czuło się w nim potrzebne.