Metody projektu

Metoda projektu to jedna z metod nauczania wykorzystywana do pracy z uczniem na lekcjach, zajęciach świetlicowych, zajęciach pozalekcyjnych. To forma pracy, która kładzie wielki nacisk na rozwijanie umiejętności i kompetencji uczniów niezbędnych w życiu.

Plakat: co to jest metoda projektu? Samodzielnie podejmujemy działanie. Pracujemy zgodnie z instrukcją  nauczyciela. Zdobywamy określoną wiedzę i kształtujemy umiejętności. Prezentujemy publicznie swoją pracę. Wyciągamy wnioski do dalszej pracy.

Metoda ta uczy  umiejętności pracy w zespole, rozbudza ciekawość świata, uczy samodzielnego podejmowania decyzji, uczy poszukiwania i zdobywanie wiedzy w oparciu o różne źródła poznawcze. Rozwija również krytyczne myślenie, uczy rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji i  przedsiębiorczości. Praca tą metodą sprawia, że  uczniowie „uczą się, jak się uczyć”.

Nauczyciele pracujący metodą projektów wyzwalają  w uczniach dużą aktywność, samodzielność, kreatywność, rozbudzają wyobraźnię i twórcze myślenie. Wspierają ucznia, zachęcą do korzystania z różnych źródeł poznawczych, stwarzają warunki do samorealizacji i rozwoju ucznia, rozbudzają jego ciekawość.

Realizacja zajęć metodą projektu w roku szkolnym 2021/2022:

Janusz Korczak i symbolika szkoły

Światowy Dzień Ziemi 2022

 Jak to było ponad dwa tysiące lat temu (pdf, 188 KB) 

 Nasza Ojczyzna Polska (pdf, 247 KB) 


Realizacja zajęć metodą projektu w roku szkolnym 2020/2021:

 Święto Konstytucji 3 Maja

 Wiosna wokół nas

 Wiosna i Wielkanoc

 Powietrze - żródło życia

  11 Listopada - Święto Odzyskania Niepodległości (pdf, 412 KB)