Ubezpieczenie NNW

Szanowni Rodzice!

Tak jak co roku roku, Rada Rodziców rekomenduje ubezpieczenie NNW dla naszych uczniów. Składka w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 55 zł. Prosimy o wpłaty u wychowawcy lub w sekretariacie szkoły do dnia 10 października 2021r.

Do pobrania:

Wpłaty można dokonywać również bezpośrednio na konto RR:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie, Bank Spółdzielczy w Pszczynie : 628448 0004 00379685 3000 0001 z dopiskiem imienia i nazwiska ucznia oraz klasy, do której uczęszcza. Archiwum:

2020/2021:


2019/2020: