Nasz Patron

Patronem szkoły jest Janusz Korczak

O Korczaku | Płyta pamiątkowa | 2012 Rok Korczakowski | Poczet sztandarowy 

Janusz Korczak i dzieci według Borysa Saktsiera Yad Vashem, Jerozolima, Izrael