Nasz Patron i ceremoniał szkoły

Patronem szkoły jest Janusz Korczak

rzeźba przedstawiająca Janusza Korczaka z dziećmi

Janusz Korczak i dzieci według Borysa Saktsiera Yad Vashem, Jerozolima, Izrael

O Korczaku 

Płyta pamiątkowa i nadanie szkole imienia patrona 

Poczet Sztandarowy i Hymn Szkolny 

2012 Rok Korczakowski