Współpraca z instytucjami

Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami Powiatu Pszczyńskiego. Wśród nich wymienić można: