Covid 19 - organizacja kształcenia w czasie epidemii

rok szkolny 2020/2021

Bezpieczeństwo organizacji pracy szkoły w czasie epidemii:

Regulaminy:

Procedury:

 

Organizacja pracy w razie potrzeby organizacji nauczania zdalnego:

 

rok szkolny 2019/2020