STRONA GŁÓWNA     KONTAKT     INFORMATOR O SZKOLE     STOWARZYSZENIE "RAZEM"     NASZ PATRON

MENU

Ø  Historia szkoły
Ø  Misja szkoły
Ø  Szkoła podstawowa
Ø  Gimnazjum
Ø  Szkoła zawodowa
Ø  Szkoła PDP 
Ø  Pielgrzymowice
Ø  Pracownicy
Ø  Biofeedback
Ø  Słoneczny Tydzień
Ø  Gazetka szkolna
Ø  Samorządy
Ø  Prace uczniów
Ø  Sukcesy uczniów
Ø  Programy szkolne

Ø  Szkoła w Unii

DOKUMENTY SZKOLNE

Ø  Statut
Ø Załączniki statutu
Ø  Inne

LINKI

Ø MEN
Ø KO Katowice
Ø OKE Jaworzno
Ø WOM Katowice 
Ø Pszczyna 

 

 
INNE DOKUMENTY SZKOLNE (format- pdf)
 

HYMN SZKOŁY

CEREMONIAŁ SZKOLNY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

PROGRAM PROFILAKTYKI

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOŁA PODSTAWOWA

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW-  SZKOŁA PODSTAWOWA

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOŁA PODSTAWOWA U

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW- SZKOŁA PODSTAWOWA U

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW KL. IV-VI L

WYNIKI SPRAWDZIANÓW KLASA 6 SZKOŁA PODSTAWOWA

PSO- II ETAP

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA GIMNAZJUM

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA GIMNAZJUM U

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW GIMNAZJUM L

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW- GIMNAZJUM U I SPDP

WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH

PSO- III ETAP

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA ZSZ

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW-  SZKOŁA ZAWODOWA

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SPDP

PSO- IV ETAP

WYNIKI EGZAMINOWANIA ZEWNĘTRZNEGO

BADANIE DIAGNOSTYCZNE- EGZAMIN GIMNAZJALNY

BIULETYN