STRONA GŁÓWNA     KONTAKT     INFORMATOR O SZKOLE     STOWARZYSZENIE "RAZEM"     NASZ PATRON

 MENU

Ø  Historia szkoły
Ø  Misja szkoły
Ø  Szkoła podstawowa
Ø  Gimnazjum
Ø  Szkoła zawodowa
Ø  Szkoła PDP 
Ø  Pielgrzymowice
Ø  Pracownicy
Ø  Biofeedback
Ø  Słoneczny Tydzień
Ø  Gazetka szkolna
Ø  Samorządy
Ø  Prace uczniów
Ø  Sukcesy uczniów
Ø  Programy szkolne

Ø  Szkoła w Unii

DOKUMENTY SZKOLNE

Ø  Statut
Ø Załączniki statutu
Ø  Inne

LINKI

Ø MEN
Ø KO Katowice
Ø OKE Jaworzno
Ø WOM Katowice 
Ø Pszczyna 

 

 
 KRÓTKI INFORMATOR O SZKOLE
  SZKOŁA PUBLICZNA

ORGAN PROWADZĄCY:                                                   STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE
ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR PEDAGOGICZNY:
KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH                               DELEGATURA KURATORIUM OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ
DYREKTOR SZKOŁY:                                                                  
MGR GRZEGORZ KUCZERA

SZKOŁA ZAPEWNIA:
-wykwalifikowaną kadrę nauczycielską,
-zajęcia rewalidacyjne: 
logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, gimnastykę korekcyjną,
-naukę języka angielskiego,
-zajęcia z obsługi wybranych programów komputerowych,
-stałą opiekę pedagoga i psychologa,
-opiekę świetlicy w godz. 700-1500  
-stołówkę,
-dowóz dzieci do i ze szkoły,
-bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych : ·sportowe, ·komputerowe, ·plastyczne, ·wędkarskie, ·regionalne,
-stanowiska do prowadzenia zajęć rewalidacji indywidualnej,
-salę EEG Biofeedback,
-salę poznawania świata.

SZKOŁA POSIADA:
-pracownię komputerową z internetem,
-pracownie tematyczne,
-bibliotekę szkolną z internetem,
-salę gimnastyczną,
-siłownię,
-salę do gimnastyki korekcyjnej,
-świetlicę ze stołówką,
-plac zabaw,
-własną gazetkę,
-wyposażone w komputery sale lekcyjne.

W ramach w- f oferujemy lekcje pływania. Stosujemy wiele nowoczesnych, dostosowanych do możliwości ucznia metod dydaktycznych.  Oferujemy dzieciom pracę w małolicznych zespołach klasowych.

Sekretariat czynny: 
Poniedziałek- Piątek 8.00-15.00

Dyrektor przyjmuje codziennie
8.00-15.00 można umówić się telefonicznie na rozmowę: tel. 32 210 03 40

 Higienistka szkolna p.Anna Krysztofiak, p.Maryna Mokrzecka  
Poniedziałek-piątek 7.00-15.00

Świetlica: Poniedziałek- czwartek w godz. 7.00- 15.15, Piątek w godz. 7.00- 14.00

Biblioteka– Szkolne Centrum Informacji 

Poniedziałek:    10.25– 13.20

Wtorek:             10.25– 14.55         

Środa:                12.15– 13.10         

Czwartek:          11.15– 14.10       

Piątek:               9.35– 13.20          

Pedagog szkolny p. Urszula Ogrodnik

Poniedziałek:    9.00- 15.10                             

Wtorek:             7.45- 15.10                                                                    

Środa:                9.00- 15.10                                

Czwartek:         8.00- 12.15                              

Piątek:               8.00- 14.05                             

Pedagog szkolny p. Aleksandra Kowalska

Poniedziałek:   10.00- 14.10

Wtorek:            12.00- 15.10                                         

Środa:               7.45- 14.00    

Czwartek:         7.45- 15.10

Piątek:              12.00- 13.10

Psycholog szkolny p. Aleksandra Miklewska

Poniedziałek:    12.30- 15.00       

Środa:               12.20- 15.00                  

Czwartek:         8.00- 13.50

Psycholog szkolny p. Elżbieta Kokoszka

Wtorek:            12.00-15.00                  

Czwartek:         7.30- 11.30

Piątek:              7.30- 11.30

Rozkład dnia:

Lekcja 0                   godz.  7.10-  7.55

1                    godz.  8.00-  8.45

2                    godz.  8.50-  9.35

3                    godz.  9.40- 10.25

4                    godz.10.30- 11.15  - przerwa obiadowa

5                    godz.11.30- 12.15  - przerwa obiadowa

6                    godz.12.30- 13.15

7                    godz.13.20- 14.05

8                    godz.14.10- 14.55

9                    godz.15.00- 15.45

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEJ PLACÓWKI !!!