STRONA GŁÓWNA     KONTAKT     INFORMATOR O SZKOLE     STOWARZYSZENIE "RAZEM"     NASZ PATRON

 MENU

Ø  Historia szkoły
Ø  Misja szkoły
Ø  Szkoła podstawowa
Ø  Gimnazjum
Ø  Szkoła zawodowa
Ø  Szkoła PDP 
Ø  Pielgrzymowice
Ø  Pracownicy
Ø  Biofeedback
Ø  Słoneczny Tydzień
Ø  Gazetka szkolna
Ø  Samorządy
Ø  Prace uczniów
Ø  Sukcesy uczniów
Ø  Programy szkolne

Ø  Szkoła w Unii

DOKUMENTY SZKOLNE

Ø  Statut
Ø Załączniki statutu
Ø  Inne

LINKI

Ø MEN
Ø KO Katowice
Ø OKE Jaworzno
Ø WOM Katowice 
Ø Pszczyna 

 

 
 MISJA SZKOŁY

 

JESTEŚMY SZKOŁĄ DLA DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH.

ISTNIEJEMY DLA UCZNIA, JEGO RODZINY I NAJBLIŻSZEGO ŚRODOWISKA ORAZ DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ.

NASZA SZKOŁA:

  • Uczy, wychowuje, zapewnia bezpieczeństwo i opiekę oraz pomoc socjalną. Wzmacnia poczucie własnej wartości i godności dziecka.

  • Rozwija umiejętności, zdolności i zainteresowania ucznia. Kształtuje nawyki i przyzwyczajenia umożliwiające właściwy wybór zawodu i start w samodzielne, dorosłe życie.

  • Oferuje fachową opiekę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, terapeutyczną, zdrowotną oraz socjalną /zabezpiecza posiłki i odzież dla potrzebujących/.

  • Zapewnia doradztwo, wsparcie, zrozumienie, otwartość serca na potrzeby dzieci.

  • Wspiera i inicjuje działania integracyjne na rzecz osób niepełnosprawnych.

  • Organizuje zajęcia pozalekcyjne, środowiskowe imprezy okolicznościowe, /Powiatowy Tydzień Osób Niepełnosprawnych "Słoneczny Tydzień"/, wycieczki, konkursy.

  • Dba o integrację dziecka ze środowiskiem i dziedzictwem kulturowym Regionu Pszczyny.

 

ZMIERZAMY DO TEGO, ABY DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE POTRAFIŁO ZNALEŹĆ MIEJSCE W SPOŁECZEŃSTWIE I CZUŁO SIĘ W NIM POTRZEBNE.