STRONA GŁÓWNA     KONTAKT     INFORMATOR O SZKOLE     STOWARZYSZENIE "RAZEM"     NASZ PATRON

 MENU

Ø  Historia szkoły
Ø  Misja szkoły
Ø  Szkoła podstawowa
Ø  Gimnazjum
Ø  Szkoła zawodowa
Ø  Szkoła PDP 
Ø  Pielgrzymowice
Ø  Pracownicy
Ø  Biofeedback
Ø  Słoneczny Tydzień
Ø  Gazetka szkolna
Ø  Samorządy
Ø  Prace uczniów
Ø  Sukcesy uczniów
Ø  Programy szkolne

Ø  Szkoła w Unii

DOKUMENTY SZKOLNE

Ø  Statut
Ø Załączniki statutu
Ø  Inne

LINKI

Ø MEN
Ø KO Katowice
Ø OKE Jaworzno
Ø WOM Katowice 
Ø Pszczyna 

 

 
 GIMNAZJUM

Nasze gimnazjum działa w ramach szkolnictwa specjalnego. W związku z tym uczniowie uczęszczający do niego mają szczególne warunki do rozwoju swojej osobowości. Pracujemy zgodnie z zasadą "maksymalny rozwój na miarę możliwości". Uczniowie otrzymują pełen zakres zajęć dydaktyczno- wychowawczych. W ramach gimnazjum tworzone są pracownie: humanistyczna, matematyczna, chemiczno- fizyczna, geograficzno- przyrodnicza, komputerowa, plastyczno- muzyczna. Młodzież poza zdobywaniem wiadomości i rozwojem umiejętności może realizować swoje zainteresowania i spełniać swoje marzenia w ramach działających kółek. Chłopcy najbardziej lubią zajęcia informatyczne, a dziewczyny najchętniej uczęszczają na kółko muzyczne. Ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów cieszy się prawie samodzielne wydawanie gazetki szkolnej "Uśmiech szkoły". W swojej pracy nauczyciele kładą szczególny nacisk na rozwój samodzielności uczniów i przygotowanie ich do dorosłego życia. Podstawowym celem nauczycieli jest usprawnianie zaburzonych funkcji oraz rozwój szczególnych zdolności i zainteresowań.

  Chcemy, aby nasze gimnazjum było miejscem, do którego uczniowie chętnie przychodzą, gdzie spotykają się z życzliwością, zainteresowaniem i zrozumieniem.

MODEL ABSOLWENTA GIMNAZJUM

1. SYSTEMATYCZNY, RZETELNY, ODPOWIEDZIALNY, OBOWIĄZKOWY.
2. CECHUJE GO SZACUNEK I TOLERANCJA WOBEC INNYCH.
3. ZNA SPOSOBY KULTURALNEGO I HIGIENICZNEGO TRYBU ŻYCIA.
4. UMIE CZYTAĆ, LICZYĆ, PISAĆ.
5. UMIE KORZYSTAĆ Z URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH.
6. UMIE WYKORZYSTYWAĆ ZDOBYTE WIADOMOŚCI W ŻYCIU.
7. RADZI SOBIE W RÓŻNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH.
8. MA POCZUCIE PRZYNALEŻNOŚCI DO PAŃSTWA, NARODU, REGIONU.
9. MA POCZUCIE PRZYNALEŻNOŚCI DO RODZINY, POSIADA JEJ  PRAWIDŁOWY OBRAZ.