STRONA GŁÓWNA     KONTAKT     INFORMATOR O SZKOLE     STOWARZYSZENIE "RAZEM"     NASZ PATRON

 

MENU

Ø  Historia szkoły
Ø  Misja szkoły
Ø  Szkoła podstawowa
Ø  Gimnazjum
Ø  Szkoła zawodowa
Ø  Szkoła PDP 
Ø  Pielgrzymowice
Ø  Pracownicy
Ø  Biofeedback
Ø  Słoneczny Tydzień
Ø  Gazetka szkolna
Ø  Samorządy
Ø  Prace uczniów
Ø  Sukcesy uczniów
Ø  Programy szkolne

Ø  Szkoła w Unii

DOKUMENTY SZKOLNE

Ø  Statut
Ø Załączniki statutu
Ø  Inne

LINKI

Ø MEN
Ø  KO Katowice
Ø  OKE Jaworzno
Ø  WOM Katowice 
Ø  Pszczyna 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym
i znacznym oraz dla uczniów  z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

       Celem edukacji w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest wszechstronny rozwój uczniów na miarę indywidualnych możliwości oraz przygotowanie do codziennego dorosłego życia tak, aby byli zaradni, umieli kierować własnym zachowaniem, by potrafili uczestniczyć w życiu społecznym.

Nauka trwa trzy lata, jednak w zależności od możliwości i potrzeb uczniów, cykl kształcenia może być wydłużony do ukończenia przez nich 24 roku życia.  Klasy liczą od 6 do 8 uczniów. Nauka opiera się na opracowanych indywidualnie dla każdego ucznia, programach edukacyjno-terapeutycznych,
a ocena postępów uczniów ma charakter opisowy
.

Przygotowujemy uczniów do:

 • autonomicznego i aktywnego dorosłego życia,

 • poszukiwania i podejmowania pracy.

Proces dydaktyczno– wychowawczy odbywa się w oparciu o:

1.        zajęcia edukacyjne:

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne,  

 •  przysposobienie do pracy,

 •   wychowanie fizyczne,

 •  religia;                         

2.       zajęcia rozwijające kreatywność w szczególności muzyka, plastyka, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia kształtujące umiejętność spędzania wolnego czasu;

3.        zajęcia sportowe;

4.      Uczeń objęty jest również zajęciami rewalidacyjnymi zgodnie ze wskazaniami w opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz na podstawie diagnozy pedagogicznej zespołu nauczycieli pracujących
z uczniem:

 •  zajęcia korygujące wady mowy,

 •  muzykoterapia,

 •  korekcja wad postawy,   

 •  socjoterapia,

 • psychoedukacja,

 • terapia metodą  Warnkego,

 • terapia integracji 

 • sensorycznej SI,

 • arteterapia,

 •  hortiterapia.

Oferujemy przysposobienie do pracy w następujących dziedzinach:

Gospodarstwo domowe.

 1. Sporządzanie i wydawanie posiłków.

 2.  Wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich przy użyciu różnych technik i materiałów plastycznych (scrapbooking, embossing, quiling, perganamo, ceramika, decoupage, filcowanie, malowanie na szkle, biżuteria). Komponowanie i łączenie elementów na stroiki i ozdoby okolicznościowe. Pakowanie różnych przedmiotów.

 3. Prace ogrodnicze.

 4. Prace biurowe.

 5. Elementy szycia ręcznego i maszynowego.

 Nasze atuty:

 nauka w małych zespołach klasowych,

 • bogata oferta zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych,

 • bezpłatny dowóz i opieka podczas przejazdu do szkoły,

 •  możliwość korzystania z obiadów,

 •  wyjazdy usamodzielniające,

 • organizacja przysposobienia do pracy w formie zajęć praktycznych w pracowniach gospodarstwa domowego i rękodzieła oraz ogrodzie szkolnym,

 • wyjścia usamodzielniające do sklepów, na targowisko miejskie, punktów usługowych i instytucji użyteczności publicznej,

 • programy własne dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów,

 • realizacja innowacji pedagogicznych: „Hortiterapia”, „Plastykoterapia”.

     W celu zwiększenia atrakcyjności nauczania oraz doskonalenia umiejętności społecznych zrealizowane zostały w placówce projekty unijne w ramach wyrównywania szans edukacyjnych:

 1. „Mamy możliwości– chcemy pracować”

 2. „Moja pierwsza praca– gospodarstwo domowe”.

Zdjęcia z lat poprzednich   Galeria OPDP       Galeria SPDP