STRONA GŁÓWNA     KONTAKT     INFORMATOR O SZKOLE     STOWARZYSZENIE "RAZEM"     NASZ PATRON

 MENU

Ø  Historia szkoły
Ø  Misja szkoły
Ø  Szkoła podstawowa
Ø  Gimnazjum
Ø  Szkoła zawodowa
Ø  Szkoła PDP 
Ø  Pielgrzymowice
Ø  Pracownicy
Ø  Biofeedback
Ø  Słoneczny Tydzień
Ø  Gazetka szkolna
Ø  Samorządy
Ø  Prace uczniów
Ø  Sukcesy uczniów
Ø  Programy szkolne

Ø  Szkoła w Unii

DOKUMENTY SZKOLNE

Ø  Statut
Ø Załączniki statutu
Ø  Inne

LINKI

Ø MEN
Ø KO Katowice
Ø OKE Jaworzno
Ø WOM Katowice 
Ø Pszczyna 

 

 
 PROGRAMY SZKOLNE

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

PROGRAM PROFILAKTYKI

„ARTETERAPIA – DROGA DO RADOŚCI”

PROGRAM PLASTYKOTERAPIA- SWOBODNA TWÓRCZOŚĆ

PROGRAM PROWADZENIE DOMU- MOJA PIERWSZA PRACA

PROGRAM SYMBOLIKI SZKOLNEJ

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ REALIZOWANY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH.  

PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ: "ARTETERAPIA- DROGA DO RADOŚCI".

PROGRAM "POZNAJ SWOJE DZIEDZICTWO"

PROGRAM EDUKACYJNO- WYCHOWACZY DLA MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE WYMAGAJĄCEJ WSPARCIA REALIZOWANY W SZKOLE SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY.

PROGRAM WSPIERANIE DZIECI NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ POPRZEZ ORGANIZACJĘ ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNO- REHABILITACYJNYCH.