STRONA GŁÓWNA     KONTAKT     INFORMATOR O SZKOLE     STOWARZYSZENIE "RAZEM"     NASZ PATRON

 

MENU

Ø  Historia szkoły
Ø  Misja szkoły
Ø  Szkoła podstawowa
Ø  Gimnazjum
Ø  Szkoła zawodowa
Ø  Szkoła PDP 
Ø  Pielgrzymowice
Ø  Pracownicy
Ø  Biofeedback
Ø  Słoneczny Tydzień
Ø  Gazetka szkolna
Ø  Samorządy
Ø  Prace uczniów
Ø  Sukcesy uczniów
Ø  Programy szkolne

Ø  Szkoła w Unii

DOKUMENTY SZKOLNE

Ø  Statut
Ø  WSO
Ø  Inne

LINKI

Ø MEN
Ø  KO Katowice
Ø  OKE Jaworzno
Ø  WOM Katowice 
Ø  Pszczyna 

ŻYWE LEKCJE PRZYRODY

 

 

Jak co roku uczniowie Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie są uczestnikami cyklu niekonwencjonalnych lekcji przyrody. Są to zajęcia terenowe, spotkania z interesującymi ludźmi, wyjazdy do niezwykłych miejsc. Uczniowie wzięli udział w serii wyjazdów oraz imprez o charakterze ekologicznym :

- pokaz zwierząt egzotycznych, wraz z niezwykle interesującym komentarzem, który co roku prowadzi dla nas pan Andrzej Pająk,
- wyjazd uczniów gimnazjum do OCEANARIUM w Krakowie
- obserwacja zwierząt morskich, wysłuchanie prelekcji przewodnika,
- wyjazd uczniów szkoły zawodowej i gimnazjum do kina IMAX  na film pt.:   „Życie oceanu” , obejrzenie trójwymiarowej przestrzeni oceanu, podziwianie ekosystemu oceanu,
- wyjazd do OSTOI ŻUBRÓW w Jankowicach,
- wyjazd uczniów szkoły podstawowej do LEŚNEGO PARKU NIESPODZIANEK w Ustroniu,  przejście ścieżką dydaktyczną oraz pokaz ptaków drapieżnych,
- wyjazd do Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie.

Każde z tych zajęć to okazja do poszerzenia wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych oraz do pogłębienia świadomości ekologicznej. „Żywe lekcje przyrody” są bezcenną metodą edukacyjną. Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym to najlepszy sposób osiągnięcia dobrych efektów nauczania. Doświadczenie, wiedza i umiejętności nabyte podczas tych imprez są wykorzystane w dalszym procesie edukacji.

Na ich podstawie uczniowie są organizatorami i uczestnikami imprez i konkursów o tematyce przyrodniczej. Zwycięzcy są motywowani do pracy poprzez nagrody.

                                                                    Aleksandra Wiera