STRONA GŁÓWNA     KONTAKT     INFORMATOR O SZKOLE     STOWARZYSZENIE "RAZEM"     NASZ PATRON

 

MENU

Ø  Historia szkoły
Ø  Misja szkoły
Ø  Szkoła podstawowa
Ø  Gimnazjum
Ø  Szkoła zawodowa
Ø  Szkoła PDP 
Ø  Pielgrzymowice
Ø  Pracownicy
Ø  Biofeedback
Ø  Słoneczny Tydzień
Ø  Gazetka szkolna
Ø  Samorządy
Ø  Prace uczniów
Ø  Sukcesy uczniów
Ø  Programy szkolne

Ø  Szkoła w Unii

DOKUMENTY SZKOLNE

Ø  Statut
Ø  WSO
Ø  Inne

LINKI

Ø MEN
Ø  KO Katowice
Ø  OKE Jaworzno
Ø  WOM Katowice 
Ø  Pszczyna 

13 GRUDNIA - ROCZNICA WYBUCHU STANU WOJENNEGO

 

 

25 rocznica wybuchu stanu wojennego stała się okazją do przeprowadzenia projektu tematycznego dla uczniów gimnazjum i szkoły zawodowej. Od listopada podczas lekcji języka polskiego – z p. Dorotą Krzyżowską i  lekcji historii – z p. Izabelą Wojtylak uczniowie poznawali tło historyczne związane z okresem PRL  a w szczególności stanu wojennego, dążeń niepodległościowych, działalności opozycji- Solidarności. Filmy edukacyjne oraz dokumenty archiwalne uzyskane z IPN pozwoliły stworzyć obraz i atmosferę tamtych czasów. Następnie zadaniem uczniów było przeprowadzenie wywiadów z rodziną i przygotowanie prac literackich w formie relacji, opowiadań do konkursu:  „Wspomnienia mojej rodziny z okresu stanu wojennego”.  Podczas lekcji historii uczniowie przygotowywali plastyczne prace konkursowe obrazujące atmosferę, symbolikę 13 grudnia 1981 roku. Ostatnim zadaniem projektowym było gromadzenie pamiątek rodzinnych związanych z tematem. Podsumowaniem całości projektu było spotkanie z ciekawą osobą- świadkiem historii XX wieku – p. Marią Gosz- prezesem oddziału Armii Krajowej w Tychach. Podczas tego spotkania mogliśmy zwiedzać imponującą  wystawę prac uczniów, była to lekcja historii, którą przygotowali sami uczniowie. Wysłuchaliśmy fragmentów najciekawszych prac literackich. Wręczone zostały dyplomy i nagrody dla wyróżnionych prac plastycznych, literackich i zgromadzonych pamiątek. Szczególne wyróżnienie otrzymał  Łukasz Wuzik za przygotowany album , wywiad i plakat oraz Jadwiga Kucińska za ciekawie przedstawione wspomnienia oraz pracę plastyczną.  W kategorii : praca literacka I miejsce zajęła Magdalena Kokot z kl. I gimn. oraz Bartosz Konior z II zawodowej. W kategorii praca plastyczna jak również w kategorii pamiątki rodzinne I miejsce zajął Artur Tadra z klasy III b gimnazjum. Następnie p. Maria Gosz wspominała tamte czasy , opowiadała o swoich tragicznych przeżyciach, pokazała uczniom pamiątki : znaczki , koszulki Solidarności, prasę opozycyjną. Uczniowie słuchali z zainteresowaniem ponieważ ten temat nie był dla nich nieznany.„Pani Maria opowiadała nam, jak działała w Solidarności i dlatego została aresztowana i internowana gdy wybuchł stan wojenny. Przebywała w więzieniach , gdzie ją przesłuchiwano. W tamtych czasach było trudno, nie chciałabym przeżyć tego, co przeszła ta Pani. Możemy tylko współczuć bo ta Pani miała trudne życie a my możemy teraz żyć spokojnie” – to fragment sprawozdania uczennicy Anny Gomułki z tego spotkania. Myślę , że pomimo trudnego tematu projekt ten był lekcją wychowania patriotycznego, pozwolił uczniom odczuć wartość solidarności i wolności. 

Izabela Wojtylak