STRONA GŁÓWNA     KONTAKT     INFORMATOR O SZKOLE     STOWARZYSZENIE "RAZEM"     NASZ PATRON

 

MENU

Ø  Historia szkoły
Ø  Misja szkoły
Ø  Szkoła podstawowa
Ø  Gimnazjum
Ø  Szkoła zawodowa
Ø  Szkoła PDP 
Ø  Pielgrzymowice
Ø  Pracownicy
Ø  Biofeedback
Ø  Słoneczny Tydzień
Ø  Gazetka szkolna
Ø  Samorządy
Ø  Prace uczniów
Ø  Sukcesy uczniów
Ø  Programy szkolne

Ø  Szkoła w Unii

DOKUMENTY SZKOLNE

Ø  Statut
Ø  WSO
Ø  Inne

LINKI

Ø MEN
Ø  KO Katowice
Ø  OKE Jaworzno
Ø  WOM Katowice 
Ø  Pszczyna 

 Spotkanie Robocze w Londonderry, w Irlandii Północnej
Dzień Europejski
Wizyta Robocza w Hamburgu, w Niemczech
Spotkanie Robocze w Karlskronie, w Szwecji

 

W styczniu 2005 troje nauczycieli naszej szkoły (p. Izabela Wojtylak, dyr. Marian Ogrodnik i p. Kinga Grynpeter) uczestniczyło w spotkaniu roboczym w Karlskronie w Szwecji. Głównym celem spotkania była ewaluacja dotychczasowej pracy nad projektem. Nauczyciele ci mieli również możliwość zobaczenia szkoły partnerskiej Fischerstromska Gymnasiet oraz innych szkół specjalnych, a także poznania szwedzkiego systemu kształcenia specjalnego. Kolejnym celem spotkania było zaplanowanie pracy partnerów na kolejny rok projektowy
i wspólne wypełnienie formularza aplikacyjnego na rok szkolny 2005/2006.

W Karlskronie mieliśmy możliwość zobaczenia i zwiedzenia szwedzkiej szkoły partnerskiej Fischerstromska Gymnasiet oraz kilku innych placówek szkolnictwa specjalnego. Byliśmy pod wrażeniem doskonałego wyposażenia szkół specjalnych w środki dydaktyczne, pomoce naukowe, kąciki zabaw, sprzęty i artykuły AGD i RTV, z których uczniowie mogą w każdej chwili sami korzystać. W Karlskronie mieliśmy również możliwość porównania naszych systemów edukacyjnych i organizacji szkolnictwa specjalnego funkcjonującego w zupełnie inny sposób. Również celem tego spotkania było zaplanowanie pracy partnerów na kolejny rok projektowy.

Najważniejszym efektem tego roku projektu była wizyta robocza w Hamburgu (19.04.2005 -  23.04.2005), w której wzięło udział czworo uczniów klas II Gimnazjum oraz czworo nauczycieli Gimnazjum (p. Beata Zieleźnik, p. Izabela Wojtylak, p. Kinga Grynpeter i dyr. Marian Ogrodnik).

W Hamburgu spotkaliśmy się z uczniami i nauczycielami klasy 6 szkoły podstawowej Foerderschule Sieker Landstrasse. Nasi uczniowie brali udział w lekcjach matematyki, plastyki i techniki razem z uczniami niemieckimi. Do Hamburga przyjechali również uczniowie ze Szwecji i Portugalii ze swoimi nauczycielami, oraz delegacja nauczycielek z Irlandii Północnej. Uczniowie ze wszystkich szkół partnerskich mogli zintegrować się podczas wspólnych zajęć sportowych na sali gimnastycznej i na boisku.

W czasie wizyty odbyły się również spotkania robocze, na których każda ze szkół partnerskich prezentowała swój całoroczny dorobek: prace uczniów, foldery, albumy o krajach partnerskich, o swoich szkołach. Prezentowane były również przedstawienia na żywo, a także prezentacje multimedialne i filmy DVD o uczniach, szkołach i miastach partnerskich.

Razem z naszymi uczniami mieliśmy również możliwość zwiedzenia samego miasta Hamburga. W czasie tej wizyty nasi uczniowie mieli wiele okazji, aby nawiązać nowe międzynarodowe przyjaźnie i znajomości.

Ostatnim efektem i podsumowaniem pierwszego roku projektu był przeprowadzony 13.05.2005 w ramach „Słonecznego Tygodnia” Dzień Europejski. W czasie tej imprezy uczniowie klas Gimnazjum i Szkoły Zawodowej, pod kierunkiem wychowawców, prezentowali wylosowane trzy miesiące wcześniej kraje Unii Europejskiej. Pomiędzy prezentacjami kolejnych krajów następowała prezentacja produktów projektu „Euromix”. Zostały zaprezentowane m.in.: prezentacje multimedialne z wizyty w Karlskronie i w Hamburgu, film video przedstawiający naszą szkołę, naszych nauczycieli i uczniów klas II  Gimnazjum biorących udział w projekcie, prezentacja multimedialna o uczniach klas II, ich ulubionych czynnościach i zainteresowaniach. Obejrzeliśmy również prezentacje otrzymane od naszych partnerów tj. prezentację multimedialną o szkole Belmont House w Irlandii Północnej. Ponadto mogliśmy uczestniczyć w krótkim zwiedzaniu miasta Londonderry, przygotowanego w formie filmu DVD przez irlandzkich uczniów szkoły Belmont. Przygotowana została również ekspozycja podsumowująca realizację 1 roku projektu „Euromix”.

W dniach 19-23.10.2005 odbyło się spotkanie robocze nauczycieli zaangażowanych w projekcie „Euromix”, które miało miejsce w Londonderry, w Irlandii Północnej.

W Londonderry powitały nas koordynatorki projektu ze szkoły specjalnej Belmont House: Imelda Mallon i Jane Bryce. A na uroczystym apelu dzieci powitały nas bardzo entuzjastycznie. Przywitały nas melodyjnym śpiewem i wspaniałym tańcem irlandzkim. Ogromne wrażenie zrobiła również na nas szkoła i jej klasopracownie, świetlica, miejsce posiłków przygotowywanych przez uczniów, czy kolorowa tchnąca domową atmosferą biblioteka. Był też czas na bardziej oficjalne spotkanie wszystkich delegacji krajów partnerskich z p. Burmistrz miasta Londonderry w Ratuszu. To spotkanie robocze było czasem na zaplanowanie działań w kolejnym roku projektowym, oraz wizyt projektowych z udziałem uczniów.

 Kinga Grynpeter